Template:GoldenMonkeyName

From TheKolWiki
Jump to: navigation, search
{{GoldenMonkeyName}}
{{#if:{{#rand:1|2}}|<RandomlySelect>Acrimonious|Adulterous|Adventurous|Audacious|Cantankerous|Conspicuous|Credulous|Curious|Devious|Flirtatious|Garrulous|Generous|Hazardous|Horrendous|Ignominious|Imperious|Impervious|Incredulous|Industrious|Jealous|Ludicrous|Luscious|Marvellous|Mutinous|Obstreperous|Obvious|Onerous|Pendulous|Pretentious|Promiscuous|Rancorous|Seditious|Spontaneous|Wondrous</RandomlySelect> <RandomlySelect>Apocatequil|Apu|Ataguchu|Catequil|Ekkeko|Illapa|Inti|Kon|Pacha Kamaq|Paricia|Paryaqaqa|Supay|Uncguary|Urquchillay|Wiraqucha</RandomlySelect>}}

Randomly creates a generic Golden Monkey name.

Examples

  • {{GoldenMonkeyName}}

Promiscuous Illapa